KISSB2B background

KissB2B

KissB2B offer you the best b2b massage & escort service!

local chinese model theresa

Theresa

Local

Theresa是我们在槟城的小姐姐,如果小哥哥在槟城附近工作或旅游,欢迎来体验她的B2B按摩服务哦,一定让你爽歪歪。

A配套: 全面服務
淋浴 + 按摩 + 亲吻 + 舔 + BJ + FJ.

1 小时 – 1 shot RM300 – RM400
2 小时 – 2 shots RM500 – RM700
4 小时 – 3 shots RM700 – RM900
6 小时 – 4 shots RM900 – RM1100
过夜 4 shots RM1000 – RM1200

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注